ДЗИ-Атрий

Застрахователен посредник ДЗИ-Атрий

 

Застраховка гражданска отговорност

Застраховката гражданска отговорност не застрахова имущество, а застрахова отговорностите, които носим като собственици и ползватели на автомобил.

Гражданска отговорност е задължителна застраховка и има голяма обществена значимост, тъй като защитава интересите на лица, пострадали при катастрофа. Застраховка Гражданска отговорност осигурява финансова защита на лицето, причинило пътно-транспортно произшествие, тъй като не то, а неговият застраховател изплаща дължимото обезщетение по силата на застраховката.

При сключена застраховка Гражданска отговорност (ГО) застрахователят се задължава да покрие отговорността на застрахования за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица в рамките на застрахователните суми, посочени в договора.

Максималната сума, която застрахователното дружество би платило в случай на настъпване на застрахователна ситуация, се нарича лимит на отговорност. Минималният лимит на отговорност се определя от Комисията за Финансов Надзор и за 2010 година лимитите са следните:

  • за имуществени щети до 1 000 000 (един милион) лв.,
  • за не имуществени щети, при които е пострадало само едно лице до 1 000 000 (един милион) лв.,
  • в случаите на две или повече пострадали лица лимитът е до 5 000 000 (пет милиона) лева.

Гражданска отговорност е задължителна застраховка почти в цял свят.
Ако при възникнало ПТП виновният водач няма застраховка Гражданска отговорност, Гаранционният фонд изплаща обезщетения в следните три случая:

  • при липса на Застраховка ГО се изплаща обезщетение на невинно пострадалия за имуществени и неимуществени вреди
  • когато са причинени телесни увреждания и моторното превозно средство е неидентифицирано. /Кола блъска човек и изчезва като пострадалият не е видял номера./ В този случай не се плаща за вреди на имущество.
  • когато МПС-то има Гражданска отговорност, но пътно-транспортно произшествие е причинено от лице, което е откраднало колата. И в този случай обезщетението се изплаща от Гаранционния фонд.

В случаите, когато водачът е известен, Гаранционният фонд предявява регресен иск към него за възстановяване на сумата. /Шофьорът без ГО и крадецът ще трябва да възстановят изплатените обезщетения от Гаранционния фонд, които, особено за неимуществени щети, възлизат на хиляди лева./
Освен по Гражданска отговорност от Гаранционния фонд се изплащат и обезщетения по задължителната застраховка Злополука, когато превозвачът не е имал застраховка.

Ако шофирате без да имате задължителната застраховка гражданска отговорност, то при проверка от КАТ ще ви бъде отнет талона и ще можете да си го получите обратно след като представите валидна полица за застраховка гражданска отговорност. Освен това ви грози и глоба от 100 до 1000 лв в зависимост дали автомобила е се притежава от частно лице или от фирма. Също за размера на глобата има значение дали това е първото ви такова нарушение.

Една важна подробност, която може да заинтересува нашите клиенти:

Промяна собствеността на застраховано моторно превозно средство

В случай на промяна в собствеността на застрахованото МПС, договорът за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не се прекратява, но в 7-дневен срок  новият собственик е длъжен да уведоми застрахователя за прехвърлянето.

Ако този срок не бъде спазен застраховката става невалидна, независимо, че се отнася за същия автомобил.

Ако имате нужда,
можете да вземете
кола под наем
от нашите партньори от
Top Ren-A-Car