ДЗИ-Атрий

Застрахователен посредник ДЗИ-Атрий

 

Какво ви предлагаме?

• Посредничество и координация при уреждането на застрахователни,
презастрахователни и съзастрахователни сделки.
• Застрахователен одит – преглед и оценка на съществуващи застрахователни полици .
• Професионална оценка и управление на риска.
• Проучвания и анализи, базирани на най-актуалната информация за състоянието на Българския застрахователен пазар.
• Сключване, администриране, ликвидация и подновяване на застрахователните полици.
• Консултация при подготовката и провеждане на специализирани Търгове и обществени поръчки и последваща оценка на получените оферти.
• Организиране на специализирани семинари и обучение на човешкия ресурс.
• Повишаване на осведомеността за значимостта на застраховането, иновациите и предприемаческия дух за личното развитие, както и за икономическия растеж и заетостта, и насърчаване на предприемаческото мислене,особено сред младите хора, посредством сътрудничеството със света на бизнеса;
• Насърчаване усвояването както на основни, така и на задълбочени математически, научни и технически умения, благоприятстващи технологичните иновации в областта на застраховането и презастраховането;
• Правна и счетоводна защита на нашите клиенти .
• 24-часа дежурен асистанс телефони;
• Осигуряване на вещи лица при уреждане на застрахователни обезщетения
• Осигуряване на Безплатна Пътна Помощ и ”Автоасистанс”.

Ние предлагаме всички видове застраховки , лицензирани от „ДЗИ – Животозастраховане” АД и ЗД „ДЗИ-Общо Застраховане” ЕАД, ЗАСТРАХОВАТЕЛ с 65 годишна традиция и заемащ първо място по продажби на застрахователни продукти и услуги на Българския застрахователен пазар.

Ако имате нужда,
можете да вземете
кола под наем
от нашите партньори от
Top Ren-A-Car