ДЗИ-Атрий

Застрахователен посредник ДЗИ-Атрий

 

Застраховка на местата в МПС срещу Злополука

Застраховка Злополука на местата в МПС покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на трайна загуба на трудоспособност или смърт в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС до момента на слизане от него.

Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на трудоспособност. При настъпване на най-лошото събитие обезщетението се изплаща в пълен размер на законните наследници.

Ако имате нужда,
можете да вземете
кола под наем
от нашите партньори от
Top Ren-A-Car