ДЗИ-Атрий

Застрахователен посредник ДЗИ-Атрий

 

Каско

Застраховка Каско е автомобилна застраховка защитаваща автомобила ви срещу множество от рискове.

Застраховката автоКаско има за цел да осигури получаване на обезщетение при нанесени щети на автомобила на лицето, сключило тази застраховка.

Тази застраховка има различни наименования в зависимост от застрахователя – Автокаско, Бонус каско, Евро каско и други.

Автомобилната застраховка Каско не покрива имуществени или неимуществени щети, нанесени на трети лица, както е при застраховка Гражданска отговорност.

Застрахователят изплаща обезщетение по застраховката Каско, независимо от това дали водачът е виновен за щетата.

Предмет на застраховане по застраховка Каско на МПС са моторни превозни средства (МПС) с български регистрационни номера, преминали редовен годишен технически преглед, валиден към момента на сключване на застрахователния договор.
Застраховани лица са собственици на МПС с постоянен или настоящ адрес в Република България.
Застраховката автокаско на МПС покрива рисковете:

 • пожар и природни бедствия
 • пътно транспортно произшествие
 • злоумишлени действия на трети лица
 • кражба на цяло МПС
 • грабеж на цяло МПС

Дори и да имате пълно автокаско, покриващо всички рискове, включително кражба и грабеж, застрахователите няма да изплатят суми за кражба на следните компоненти:

 • аксесоари,принадлежности и оборудване на превозното средство;
 • колела, джанти, гуми, тасове и др.
 • мек таван, гюрук или конструкцията му;
 • демонтиращи се части, възли, детайли и агрегати на автомобила;
 • подвижно монтирани принадлежности;
 • неподвижно монтирано аудиооборудване ( има застраховки специално за автотехниката на автомобилни аудиоуеди)
 • части, възли и детайли на МПС, непредставени за оглед или непритежаващи пасивна маркировка

Избирайки ДЗИ Атрий за свой застрахователен агент Вие ще получите качествена консултация, бързо и дискретно обслужване и разбира се най-важното – персонална оферта съобразена с вашите изисквания и бюджет!

Ако имате нужда,
можете да вземете
кола под наем
от нашите партньори от
Top Ren-A-Car