ДЗИ-Атрий

Застрахователен посредник ДЗИ-Атрий

 
апр
20
2010

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

Тук се включват следните под-категории:
Автомобилно застраховане:
• Гражданска отговорност на МПС
• Автокаско
• Зелена карта
• Злополука на местата в МПС
• Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт
Имуществени застраховки
o индустриален пожар
o пожар и природни бедствия
o щети на имущество
o кражба, грабеж, вандализъм
o застраховане на електронна техника
o авария на машини
o замразени продукти срещу разваляне
o строително-монтажни работи
o застраховка на машини и съоражения (чупене на машини)
o застраховка на машини и съоражения, отдадени на лизинг
Селскостопански застраховки
o застраховка на земеделски култури
o застраховка на трайни насаждения, като основни средства за производство
o застраховка на домашни животни
Карго и Транспортни застраховки
Морски и Авиационни застраховки
Застраховки на релсови превозни средства
Финансови застраховки
o застраховка на акредитиви
o застраховка на банкова кредитна линия за предекспортно застраховане
o застраховка на гаранции – пряко и непряко поръчителство
o застраховка на инвестиции
o застраховка на кредити
o застраховка на правни разноски (правна защита)
o застраховка на разни финансови загуби
o финансови рискове
Туристически застраховки
o абонаментна туристическа застраховка
o злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти
o помощ при пътуване (медицинска застраховка)
Застраховки “Злополука”
o трудова злополука
o злополука за спортисти
o злополука на кредитополучател
o злополука на посетителски места
o злополука в чужбина
o ученическа застраховка „Злополука“
o злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти
o застраховка „Заболяване“
Застраховки на професионални отговорности
o отговорност на експерт-счетоводители и одитори
o отговорност на лекари и медицински персонал
o отговорност на спедитора
o отговорност на туроператора
o отговорност на хотелиера и ресторантьора
o отговорност на юридически лица и еднолични търговци
o професионална отговорност на застрахователни брокери
o професионална отговорност на нотариуси и адвокати
o отговорност на лица, упражняващи строителен надзор
o отговорност на превозвача на товари по шосе
o отговорност на работника или служителя
o отговорност на работодателя
o отговорност на ръководители и длъжностни лица
o отговорност на изделието / продукта /
o отговорност на предприятия и фирми, експлотиращи подвижни ЖП състави
o застраховка на всички рискове при изпълнение на монтажа
Застраховки на други отговорности
o гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие
o обща гражданска отговорност на физически лица
o обща гражданска отговорност
o отговорност на агенции за самолетни билети

Коментарите са забранени!

Ако имате нужда,
можете да вземете
кола под наем
от нашите партньори от
Top Ren-A-Car