ДЗИ-Атрий

Застрахователен посредник ДЗИ-Атрий

 
мар
25
2010

За ДЗИ-Атрий ЕООД

Фирма „ДЗИ-АТРИЙ“ ЕООД е застрахователен посредник основан през 2006 година под името „АТРИЙ“, като застрахователна агенция. Компанията започва работа с общо застраховане през 2002г., а впоследствие разширява постепенно своите застрахователни услуги в областта и на здравното, пенсионното и живото-застраховането. През 2008 година получава лиценз за застрахователен ПОСРЕДНИК № 107/28.04.08 към Комисията по финансов надзор. През годините „ДЗИ-АТРИЙ“ ЕООД използва стратегията на интензивното развитие. Фирмата постоянно се разраства, наема нови служители, увеличава финансовият си резултат, подобрява качеството на услугите си. Въпреки голямата конкуренция в застрахователния бранш, „АТРИЙ” е успяла да се наложи на пазара, да изгради добро име и да постигне отлични резултати. За последните 4 години дружеството достига едно от първите места в националните съревнования и класации на ЗД „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД по сключване на застрахователни договори „Гражданска отговорност„, „Автокаско“ и „Пожар и други опасности“. Работи с редица Асистиращи компании.
Една от основните цели на „ДЗИ-АТРИЙ” ЕООД е да влезе в списъка на застрахователните посредници сред първите 10.
На територията на БУРГАС, Несебър, София, Пловдив, Велинград разполага с разгърната мрежа от офиси, като предстои откриването на още във Враца, Варна, Велико Търново, Габрово, Гоце Делчев, Търговище, Добрич, Своге, Шумен, Русе. С увеличаването на офисите на „ДЗИ-АТРИЙ“ ЕООД в цяла България се цели постепенно преодоляване на силната конкуренция. Води се агресивна политика, свързана с отстъпки, добри условия, допълнителни преференции, безвъзмездни услуги за клиентите и т.н.
„ДЗИ-АТРИЙ“ ЕООД при осъществяване на дейността си като застрахователен посредник спазва принципа на доброволността и добросъвестно и с дължимата грижа разяснява правата и задълженията по застрахователния договор с оглед защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги, като се задължава да не разпространява данните и информацията предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изготвянето на възложената му консултация, която е безплатна, като се задължава да пази и не накърнява по какъвто и да e начин доброто име на КЛИЕНТА.

Коментарите са забранени!

Ако имате нужда,
можете да вземете
кола под наем
от нашите партньори от
Top Ren-A-Car